top of page
< Назад
Деражнянський СТК ТСОУ

Вартість навчання:

Категорія В - 8500 грн: теорія - 2000 грн; практика 6000 грн;

Категорія С - 9500 грн- теорія 2500 грн; практика 7000 грн.

Деражнянський СТК ТСОУ

Ліцензія МОН України:

від 07.09.2015 № 1476 К

Сертифікат про акредитацію ГСЦ МВС:

№ 003167 від 04.11.2015

ПТНЗ Деражнянський СТК ТСОУ створений за рішенням бюро обласного комітету ТСО України наказ № 47 від 07.07.1993 на майні, що є власності Товариства сприяння обороні України. Навчальний заклад – ПТНЗ Деражнянський СТК ТСОУ є правонаступником Деражнянського СТК ДТСААФ, який був створений рішенням обласного комітету наказ № 96 від 22.05.1965 р. Навчальний заклад є юридичною особою, має необхідне майно і самостійний баланс, рахунки в установах банку, штампи і печатку, користується емблемою, прапором і символікою ТСО України. Навчальний заклад діє на підставі статуту. 


Головним завданням є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей, допрофесійна підготовка, підготовка призовників, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

Контакти:

0978998142, 0680139202

Адреса:

Деражня, Хмельницька область, Україна, 32200

bottom of page