top of page
< Назад
Воловецький РСТК ТСОУ

Вартість навчання:

Воловецький РСТК ТСОУ

Ліцензія МОН України:

АЕ №458413 від 24.06.2014р.

Сертифікат про акредитацію ГСЦ МВС:

№000046 від 27.07.2016 р.

Головним завданням навчального закладу є забезпечення права громадян на професійне навчання відповідно до їх покликання, інтересів та здібностей, допрофесійна підготовка, підготовка призовників, резервістів, робітничих кадрів, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації, формування в них наукового світогляду, творчого мислення, високих моральних якостей та свідомості. 


Основними повноваженнями і напрямками діяльності навчального закладу є: 

• організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, обрання форм і методів навчання; 

• підготовка кваліфікованих конкурентно-спроможних робітників, їх перепідготовка і підвищення кваліфікації, формування у них наукового світогляду, творчого мислення, здійснення професійного навчання незайнятого населення; 

• патріотичне виховання членів ТСО України, постійної готовності до захисту України, формування високих людських якостей, національної свідомості; розвиток і популяризація технічних і прикладних видів спорту, організація і участь у змаганнях, проведення спортивно-масових заходів, в тому числі платних. Підготовка спортсменів, тренерів і суддів з технічних і прикладних видів спорту;

 • здійснення навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності, що не суперечить законодавству України; розроблення і затвердження робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, правил прийому слухачів до навчального закладу на основі типових навчальних планів і програм, правил прийому; 

• організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників; матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу; 

• забезпечення належної якості професійного навчання слухачів (курсантів), працівників; розробка організаційно-штатної структури;

 • реалізація своїх послуг і робіт, а також ремонту техніки, виготовлення, оснащення і прокату спортивного інвентарю і т. ін.

Контакти:

380997587772

Адреса:

вулиця Підгірна, 48, Воловець, Закарпатська область, Україна, 89100

bottom of page