top of page

Як проходить іспит в сервісному центрі?

1. Про складання офіційного іспиту

Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них посвідчення водія відповідної категорії. Національне посвідчення водія видається після проходження курсу навчання в акредитованому навчальному закладі з підготовки водіїв, складання теоретичного та практичного іспиту у територіальному сервісному центрі (ТСЦ) МВС України.

2. Умови успішного складання теоретичного іспиту

  • Скласти іспит за 20 хвилин;

  • Відповісти на 20 питань;

  • Зробити не більше двох помилок.

 

Особам, які у відведений час не відповіли на всі питання або допустили більше двох помилок, виставляється оцінка "не склав".

2Умови успішного складання теоретичного іспиту1.png
2Умови успішного складання теоретичного іспиту.png

2.1 Для тих, хто не склав теоретичний іспит

Перескладання допускається через п’ять днів на шостий (тиждень мінус один день) без обмеження кількості спроб.

2.2 Для тих, хто склав теоретичний іспит

Для тих, хто склав теоретичний іспит, відкривається новий етап — практичний екзамен. Майбутні водії та водійки мусять пройти курс навчання в автошколі та скласти практичний іспит з керування транспортним засобом. 

3. Практичний іспит

Проводиться у два етапи:

  1. На майданчику для навчання з початкового керування;

  2. В умовах дорожнього руху, за затвердженим маршрутом.

 

Практичний іспит приймається згідно чек-листа, на якому вказані вправи, які необхідно виконати і фіксуються помилки особи, що складає іспит.


Практичний іспит приймається на транспортному засобі ТСЦ МВС або автошколи на вибір особи, що складає іспит. Перед початком складання практичного іспиту екзаменатор ознайомлює особу, яка складатиме практичний іспит, з порядком його проведення.

Якщо практичний іспит проводиться на транспортному засобі ТСЦ МВС
Екзаменатор перебуває у транспортному засобі поруч з особою, що екзаменується, контролює правильність виконання вправ та фіксує помилки в екзаменаційному листі.

У разі прийняття практичного іспиту на транспортному засобі автошколи
На передньому пасажирському сидінні, з якого здійснюється доступ до дублюючих механізмів керування гальмовою системою та трансмісією транспортного засобу, перебуває інструктор автошколи. У цьому випадку екзаменатор розташовується таким чином, щоб мати можливість контролювати дії особи, що екзаменується, та інструктора.

 

Практичний іспит на майданчику розпочинається за командою екзаменатора шляхом послідовного виконання вправ. Тривалість практичного іспиту на майданчику повинна бути достатня для визначення вміння особи керувати транспортним засобом відповідної категорії безпечно для інших учасників дорожнього руху, але не менше 10 хвилин.

Іспит в умовах дорожнього руху (рух у населеному пункті) проводиться за затвердженими маршрутами. Під час цього етапу екзаменатор перебуває у транспортному засобі, контролює правильність виконання вправ, фіксує помилки.

Під час проведення іспиту екзаменатору забороняється давати команди, виконання яких може призвести до вчинення порушення ПДР або створення аварійної ситуації.

  • Тривалість практичного іспиту на вулично-дорожній мережі повинна складати не менше 20 хвилин.

  • Результат складання практичного іспиту екзаменатор фіксує в екзаменаційному листі, підписує та вносить до ЄДР МВС.

  • Загальна тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового керування та в умовах дорожнього руху не повинна перевищувати 60 хвилин.

3. Практичний іспит1.png
3. Практичний іспит.png

3.1 Коли практичний іспит вважається не складеним

Практичний іспит вважається не складеним якщо трапилась хоча б одна з наступних подій:

  • Допущено більше трьох помилок;

  • Особа, що екзаменується, відмовилась виконати яку-небудь вправу іспиту.

3.2 Для тих, хто не склав практичний іспит

Отож з 1 серпня кандидат має необмежену кількість спроб для складання практичного екзамену (протягом 2 років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки). 

4. Видача посвідчення водія

Після складення теоретичного і практичного іспитів у сервісних центрах МВС посвідчення водія видається особисто під розписку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що його замінює.

4. Видача посвідчення водія.png
bottom of page