Список нормативних документів

Нормативна база ГСЦ МВС України

Закони та кодекси України
 

Накази міністерства освіти і науки України

Основні керівні документи ГО «ТСОУ»

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Закони України

 

Закон України про дорожній рух
 

Закон України про професійну (професійно-технічну) освіту

Закон України про освіту

 

Закон України про фахову передвищу освіту

Закон України про професійний розвиток працівників

Накази Міністерства освіти і науки України

 

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту  

Про затвердження Державного стандарту з професії "Водій автотранспортних засобів"

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

 

Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти

Про затвердження Державного стандарту з професії "Водій мототранспортних засобів"

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах
 

Про затвердження Типового положення   про атестацію педагогічних працівників

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів 

Про затвердження Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах


 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Про Державну службу якості освіти України
 

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково педагогічним працівникам та науковим працівникам

Про ліцензування освітніх послуг
 

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
 

 

Документи Товариства сприяння обороні України

Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей

Порядок укладання та припинення дії договорів головами Відокремлених підрозділів


 

Положення про порядок володіння, використання і розпорядження коштами та майном, що є у власності громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)»

Статут навчального закладу об"єднання громадян "____ автомобільна школа ТСО України"
 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах Товариства сприяння обороні України
 

Положення про професійно-технічний навчальний заклад Товариства сприяння обороні України
 

Положення про порядок передачі в оренду нерухомого майна, що знаходиться у

власності  громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)»

 
 

Документи головного сервісного центру

Про Правила дорожнього руху
 

Інструкція про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

Інструкція про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів


 

Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

Про затвердження Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів

 

Про затвердження Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
 

Інструкція про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї
 

Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку

Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів 


 

Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія

Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія


 

Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами