top of page

Лист МОН щодо організації освітнього процесу в закладах ПТО


До Міністерства освіти і науки України продовжують надходити звернення від учасників освітнього процесу щодо особливостей його організації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час карантину.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в Україні, та з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 просимо неухильно виконувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 No 221 та наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 No406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19».

Відповідно до статті 24 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту керівництво діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює керівник (директор). До його повноважень, зокрема, належить організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 No 406 керівник має видати наказ про організацію роботи очолюваного ним закладу на період карантину. У такому наказі визначаються заходи щодо безпечного функціонування та охорони закладу освіти, а також затверджується режим та графік роботи як педагогічних, так і інших працівників закладу із запровадженням гнучкого (дистанційного) режиму роботи.


Щодо організації освітнього процесу інформуємо.


Виконання теоретичної частини освітньої програми має бути організовано з використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами та постійного відвідування педагогічними працівниками. Це передбачено Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 No 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за No 703/23235 (зі змінами).

Рекомендуємо дотримуватись такого алгоритму організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання:

1) прийняти рішення щодо використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі закладу на період карантину;

2) визначити перелік предметів, тем навчальних програм, видів навчальних занять для проведення із використанням технологій дистанційного навчання;

3) визначити, залежно від профілю навчальної дисципліни, перелік веб- ресурсів, необхідних для забезпечення дистанційного навчання;

4) на період карантину розробити та затвердити розклад уроків відповідно до визначеного переліку (тижневе навантаження не більше 36 годин);

5) виконувати навчальні програми згідно із затвердженим розкладом. Фіксувати це у журналах теоретичного навчання.

З урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти і безперервного доступу до мережі Інтернет, пропонуємо використовувати такі ресурси (розміщено на сайті МОН: https://mon.go v.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-

osvita/onlain-resursi-dlya-studentiv-proftehiv). Крім того, у своїй роботі педагоги можуть використовувати електронні сервіси, наведені у додатку.

Усі електронні матеріали можна розміщувати на сайті закладу освіти.

На період запровадження карантину рекомендуємо більшість уроків із предмета «Фізична культура» перевести в теоретичну частину, а практичну - проводити у дистанційному відеорежимі.

Виробниче навчання за окремими професіями (агент з організації туризму, оператор комп’ютерного набору, ІКТ, бухгалтерський облік, секретар керівника тощо) рекомендуємо організувати з використанням технологій дистанційного навчання. Практичну частину підготовки, яку неможливо адаптувати до вимог дистанційного навчання, пропонуємо перенести на період після закінчення карантину.

Щодо організації індивідуального водіння на автомобілях та тракторах окремо зазначаємо, що діяльність сервісних центрів МВС з підготовки водіїв також призупинено на період карантину.

Отже, в окремих випадках виробничу практику, проведення кваліфікаційної атестації з подальшим отриманням документа державного зразка рекомендуємо відтермінувати та провести після завершення карантину. Для цього необхідно внести відповідні зміни до робочих навчальних планів.


Comments


bottom of page