top of page

Про внесення змін до Правил дорожнього руху від 14 липня 2021 р. № 721


Кабінет Міністрів України постановляє:


Внести до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2009 р., № 31, ст. 1053; 2012 р., № 56, ст. 2247; 2013 р., № 14, ст. 505; 2017 р., № 27, ст. 778; 2021 р., № 19, ст. 809), зміни, що додаються.


1. Пункт 1.10 після абзацу тридцять п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“дорожня станція патрульної поліції - позначена дорожнім знаком 6.10 ділянка місцевості поблизу проїзної частини дороги з розташованою на ній будівлею або іншою спорудою, призначеною для перебування в ній поліцейських патрульної поліції під час несення ними служби;”.

У зв’язку з цим абзаци тридцять шостий - вісімдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - дев’яностим.


2. Підпункт “в” пункту 12.10-2 викласти в такій редакції:

“в) у місцях розташування дорожніх станцій патрульної поліції;”.


в абзаці першому пункту 3.41 слова “пост Національної поліції” замінити словами “дорожня станція патрульної поліції”;

пункт 6.10 викласти в такій редакції:

“6.10 “Дорожня станція патрульної поліції”.


4. У додатку 1 до Правил дорожнього руху:

1) у підрозділі 5 “Інформаційно-вказівні знаки”:

інформаційно-вказівний знак 5.49 “Покажчик загальних обмежень швидкості” замінити таким знаком:


5.49 Покажчик загальних обмежень швидкості”;


2) у підрозділі 6 “Знаки сервісу”:

знак сервісу 6.10 “Пост ДАІ” замінити таким знаком:6.10 "Дорожня станція патрульної поліції”.

Comments


bottom of page