top of page

З якими захворюваннями не можна керувати автомобілем

Міністерство охорони здоров'я оновило список захворювань і вад, з якими заборонено отримувати водійське посвідчення.

МОЗ затвердив новий Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами. Відповідний наказ № 1817 від 07.10.2022 набуде чинності з дня опублікування.


Таким чином, втратить чинність наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 1999 року N 299.


Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами:


Група I - водії транспортних засобів категорій A1, A, B1, B, BE


1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м'язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

3. Гострота бінокулярного зору, з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,5.

4. Горизонтальне поле зору становить менше 120 градусів, його розширення - менше 50 градусів праворуч і ліворуч і 20 градусів вгору й вниз. Наявність дефектів у радіусі центральних 20 градусів.

5. Порушення контрастної чутливості й сутінкового (нічного) зору (при порушенні кольоровідчуття допуск до керування дозволяється).

6. Гострота монокулярного зору (у випадку повної функціональної втрати зору на одне око або при використанні лише одного ока, наприклад, при диплопії), з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,5.

7. Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.

8. Стійка диплопія (допуск можливий у випадку контрольованої диплопії).

9. Глаукома (при початковій компенсованій глаукомі при змінах гостроти зору і поля зору менше значень, вказаних у пунктах 3, 4, 6, допускаються індивідуально).

10. Наявність захворювання будь-якої етіології, що викликає декомпенсовані порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології).

11. Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб середнього вуха з ураженням соскоподібного відростка або хірургічного лікування (після лікування та реабілітації з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

12. Допуск осіб з обмеженнями повсякденного функціонування визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації.

13. Злоякісна артеріальна гіпертензія або збереження артеріального тиску систолічного АТ > 220 мм рт. ст. та/або діастолічного АТ > 120 мм рт. ст. незважаючи на прийом 3-х компонентної медикаментозної терапії.

14. Серцева недостатність клас IV за NYHA.

15. Аритмії серця, що призводять до синкопальних або пресинкопальних станів, та де було доведений причинно-наслідковий зв'язок.

16. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора (можливий індивідуальний допуск за умови регулярної перевірки пристрою та відсутності інших протипоказів).

17. Аневризма грудного та/або черевного відділу аорти діаметром 6,5 см або більше (після оперативного лікування допуск до керування вирішується індивідуально).

18. Хронічне розшарування аорти (допуск можливий за умови проведеного оперативного втручання та задовільних результатів подальшого медикаментозного лікування).

19. Більше ніж 1 випадок гіпоглікемії, що потребувала допомоги іншої людини, протягом 12 місяців.

20. Хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них і потребують обов'язкового диспансерного динамічного спостереження. Питання про допуск осіб з вираженими формами пограничних нервово-психічних розладів, пограничної розумової відсталості, затримками розумового розвитку вирішуються в індивідуальному порядку.

21. Епілепсія та синкопальні стани (можливий допуск осіб з поодинокими і рідкими епілептичними нападами без психічних порушень).

22. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.

23. Стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями (допуск визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації).

З переліком таких медичних протипоказань для Групи II - водії транспортних засобів категорій C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T ознайомтесь в наказі № 1817.


Comments


bottom of page